Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy

Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych INCBR w Puławach

Materiały informacyjne o INCBR

Last modified 15/02/2016 - 11:17

Ukazało się wydawnictwo IUNG PIB (folder) o Innowacyjno-Naukowym Centrum Badań Rolniczych – INCBR w Puławach. Przestawiono w niej cele, zadania i możliwosci INCBR.

Mające swoją siedzibę w pomieszczeniach INCBR Zakłady Naukowe IUNG PIB oraz Główne Laboratorium Analiz Chemicznych przedstawiają swoją ofertę oraz sprzęt i aparaturę jaką posiadają.  Link do ulotki (1213)