Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy

Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych INCBR w Puławach

Certyfikat Jakości Roku 2015 dla IUNG-PIB

Ostatnio modyfikowane 20/03/2016 - 14:35

 Fundacja Qualitas uhonorowała Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Certyfikatem Jakości Roku 2015. Wyróżnienie przyznano w kategorii nauka za projekt Innowacyjno-Naukowego Centrum Badań Rolniczych (INCBR), realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uroczystość wręczenia certyfikatu miała miejsce  w dniu 17.03.2016 r. w Warszawie podczas II Europejskiego Kongresu Jakości, odbywającego się w pod hasłem „Jakość po prostu”. W imieniu IUNG-PIB w Puławach certyfikat odebrał prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – z-ca dyrektora ds. naukowych.