Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy

Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych INCBR w Puławach

Zarządzanie

Ostatnio modyfikowane 21/02/2016 - 09:54

W dniu 7 stycznia 2013 r. Zarządzeniem Nr 002-14/2013 Dyrektor IUNG-PIB powołał Zespół Zarządzająco-Wdrożeniowy do spraw budowy Innowacyjno-Naukowego Centrum Badań Rolniczych. W skład wchodzą: kierownik Zespołu: mgr Joanna Wiącek oraz członkowie Zespołu: prof. Wiesław Oleszek, prof. Anna Stochmal, mgr Stanisław Dębczak, mgr Bogdan Janda, mgr Andrzej Krakowiak, mgr Andrzej Strzałek, mgr Maciej Zakiewicz oraz mgr Renata Ciurkowska – Sekretarz Zespołu. W dniu 05.05.2014 uzupełniono skład Zespołu o mgr Agnieszkę Stawarz , mgr Katarzynę Plis oraz Katarzynę Kołodziej.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, zadaniami Zespołu Zarządzającego- Wdrożeniowo są:

1)    zarządzanie projektem, w tym komunikacja, definiowanie i weryfikacja punktów kontrolnych, zapewnienie jakości, kontrola postępu prac, rozwiązywanie trudnych problemów
2)    wewnętrzna komunikacja zespołu: organizacja spotkań wewnętrznych, opracowanie procedur dotyczących realizacji projektu, zakresu odpowiedzialności członków, obiegu informacji, promocji, archiwizacji dokumentacji
3)    kontrola wewnętrzna prac: ustalanie terminów spotkań, zasady raportowania, procedury odbioru prac.