Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy

Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych INCBR w Puławach

Newsletter INCBR

Certyfikat Jakości Roku 2015 dla IUNG-PIB

Fundacja Qualitas uhonorowała Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Certyfikatem Jakości Roku 2015. Wyróżnienie przyznano w kategorii nauka za projekt Innowacyjno-Naukowego Centrum Badań Rolniczych (INCBR), realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Materiały informacyjne o INCBR

Ukazało się wydawnictwo IUNG PIB (folder) o Innowacyjno-Naukowym Centrum Badań Rolniczych – INCBR w Puławach. Przestawiono w niej cele, zadania i możliwosci INCBR.
Mające swoją siedzibę w pomieszczeniach INCBR Zakłady Naukowe IUNG PIB oraz Główne Laboratorium Analiz Chemicznych przedstawiają swoją ofertę oraz sprzęt i aparaturę jaką posiadają.  Link do ulotki (1213)

Audycja na żywo „Apetyt na radio” związana z inauguracją INCBR

Dnia 26 września 2015 roku na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich gościliśmy ekipę Radia Lublin.
W godzinach 12.00 – 15.00 emitowana była audycja na żywo „Apetyt na radio”, podczas której poruszano tematy związane z historią nauk rolniczych w Puławach w kontekście uroczystej inauguracji działalności nowoczesnego laboratorium Innowacyjno Naukowego Centrum Badań Rolniczych.

Inauguracja działalności Innowacyjno-Naukowego Centrum Badań Rolniczych

Dnia 25 września 2015 roku o godzinie 12.00 odbyła się inauguracja działalności Innowacyjno-Naukowego Centrum Badań Rolniczych w Puławach.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele wykonawcy oraz obecni i emerytowani pracownicy Instytutu.